شهادت بانوی دو عالم  حضرت فاطمه زهرا(س)  تسلیت باد

 اسم زهـرا
  آبروی عالم است
 اسم زهـرا
  چون نگين خاتم است
 اسم زهـرا
  يادگاری نبی ست
 اسم زهـرا
 دلخوشیهای علی ست
  شهادت بانوی دو عالم
 حضرت فاطمه زهرا(س)
 تسلیت باد
چاپ ثامن