جعبه لیوان

بنا به در خواست شما عزیزان 

ثامن چاپ جعبه لیوان سرامیکی تک سابلیمیشن را تأمین می نماید 

در طرح های مختلف و زیبا

از این به بعد میتوانید لیوان سرامیکی سفارش داده شده را با جعبه به مشتری تحویل دهید.