ملزومات چاپ سابلیمیشن

از ملزومات چاپ سابلیمیشن:

کاغذ و جوهر مخصوص این نوع چاپ می باشد و همچنین چسب نسوز برای چسباندن طرح چاپ شده روی کار،

این کار باعث افزایش طول عمر کلمپ (قالب) دستگاه می شود، انواع کلمپ هم از ملزومات چاپ میباشند.

عضویت در کانال تخصصی چاپ و تبلبغات ثامن