ورق آلومینیومی

ورق آلومینیوم سابلیمیشن و چاپ روی فلز 

برای تابلوی بالای سنگ مزار ،تابلوهای هنری ،تابلوهای شهری ،تابلوهای شهدا ،

تابلوهای خیابان ، تابلوهای جاده ای ، چاپ تامپو ، چاپ سیلک ، چاپ شابلونی و … استفاده می شود.

عضویت در کانال تخصصی چاپ و تبلیغات ثامن

فیلم آموزشی چاپ فلز