کارت ویزیت فلزی طلایی

کارت ویزیت آلومینیومی از انواع خاص و شاخص کارت ویزیت میباشد که در کیفیت معرفی تبلیغاتی بسیارشما تاثیر گذار می باشد