کلمپ مخصوص لیوان OZ11 و OZ6

انواع کلمپ دستگاه های تک کاره و چند کاره از ملزومات چاپ سابلیمیشن می باشند.

به دلیل چاپ متوالی و عدم استفاده از چسب نسوز ممکن است که کلمپ دستگاه بسوزد و نیاز باشد که کلمپ دستگاه رو عوض کرد.