قالب پیسکل بیضی


قالب پیکسل بیضی
مخصوص پیکسل های با قطر 5/5 * 4/5  سانتی متر

 

پیکسل مربع

پیکسل مستطیل

پیکسل جاسوئیچی

پیکسل مگنتی

پیکسل پایه دار سایز 58

پیکسل درباز کن