پیکسل بیضی

پیکسل بیضی

پشت پلاستیکی و سوزنی

فروش انواع پیکسل خام و دستگاه پیکسل زن به همراه کاتر و قالب پیکسل.