پیکسل پشت فلزی سایز 44


محصول جدید ثامن چاپ
پیکسل  پشت فلزی سایز ۴۴
پیکسل با قطر ۴۴ میلیمتر