پیکسل جاکلیدی

 محصول جدید ثامن چاپ

پیکسل جاکلیدی دوطرفه

در رنگهای متنوع، سایز ۳۷

پیکسل با عطر 37 میلیمتر

دستگاه پیکسل زن همراه کاتر