پیکسل مگنتی درباز کن

 

پیکسل مگنتی درباز کن سایز 58

پیکسل با قطر 58 میلیمتر

دستگاه پیکسل زن به همراه کاتر