دستگاه پیکسل زن

دستگاه تولید انواع پیکسل و بج سینه در طرح ها و سایزهای مختلف

با این دستگاه و قالبهای متنوع آن به همراه یک کاتر میتوانید انواع پیکسل را در تعداد پایین یا تیراژ بالا تولید کنید.

برای چاپ طرح دلخواه بر روی پیکسل میتوان از یک پرینتر معمولی استفاده کرد و نیاز به کاغذ یا جوهر مخصوص ندارد.

قیمت دستگاه پیکسل زن که با یک قالب ارائه میشود 1/200/000 تومان می باشد.